Support

Har du frågor?

Stigmagolvet är framtaget som ett helt koncept för att få ett så bra slutresultat som möjligt.

och snyggt blir det!

Allmänt:

Ett massivt trägolv är ett levande golv, vilket betyder at golvet rör sig efter årstiderna. Golvet är därför torkade till 9%. Vilket motsvarar en relativ luftfuktighet på ca 50% vid ca 20C. Detta för att golvet skall röra sig så lite som möjligt. Trägolvet krymper eller sväller efter rådande luftfuktighet i omgivningen. Det går bra att antagligen skruva eller spika golvet, men vi rekommenderar skruvning. Vid befintligt undergolv och vid golvvärme ska det skruvas. Furugolv kan monteras på regel eller befintligt undergolv.

Golvvärme:

Vid installation med golvvärme måste gällande branschrikt-linjer följas. Maximalt tillåten yttertemperatur är 27 grader, även under mattor och möbler. Golvet ska alltid skyddas mot underliggande fukt med antingen ång-eller fuktspärr. Värmesystemet ska vara så utformat att det ger en mycket jämn yttemperatur över hela golvytan. För mer information om trägolv på golvvärme se: www.golvbranschen.se

Detta gäller före montering:

 •  Se till att reglar och undergolv är torra innan inläggning.
 • Kontrollera att undergolvet är plant.
 • Betonggolv måste fuktspärras. Använd en godkänd fuktspärr.
 • Innan läggning förvaras förpackningarna oöppnade i horisontellt läge i minst 48 timmar i det rum där golvet ska läggas. Golvet ska läggas i normal rumstemperatur (18 till 24 grader Celsius) med en relativ luftfuktighet på mellan 30 till 60 procent. Bryt folien på buntarna efterhand du lägger golvet, inte tidigare.
 • Lägg lumppappen heltäckande på befintligt undergolv och remsor på reglar.
 • Tillverka en slag bit, bäst är att ta en ca 60 cm lång bit av golvbrädorna och bryt eller tälj bort överdelen på noten.

  OBS! Slå ej på fjäder eller kant över fjäder.

Montering:

 • Använd distansklossar mellan bräda och vägg så en spalt på 7 – 10 mm uppstår. Första brädan placeras med notsidan mot väggen. Se till att brädorna ligger dikt an mot regeln.

 • Skruva på skrå i 60-70° graders vinkel på fjäderns ovansida. Skruva vid varje regel. Vid befintligt undergolv får skruvavståndet max vara 600 mm, vid behov tätare t ex brädor med kantkrok.

 •  Använd slagkloss till att få ihop brädorna. Använd en kofot till att pressa ihop ändarna, tänk på att skydda väggen mot tryck märken. Ändsponten kan limmas för att få tätare skarvar. Det ska ske på fjäderns ovansida. Limma aldrig brädornas långsidor.

 •  Den sista brädan i första raden kapas till rätt längd och den överblivna biten används som början på rad 2. Fördela brädorna så att inte två fogar hamnar jämte varandra inom samma mellanrum mellan reglar.

 • Vid den sista raden måste man eventuellt klyva brädan på längden. Glöm inte att ta hänsyn till spalt mot väggen. Om den sista biten är för smal för att skruva fast kan man lim-brädan ihop den näst sista brädan. Limma då längts hela brädan och sätt den i press med hjälp av distansklossar tills limmet torkat.  Avlägsna sedan alla distansklossar.

Fabriksbehandlat golv:

För att bibehålla ytan på produkten övertid, rekommenderas att man behandlar golvet minst en gång per år, beroende på vilket rums typ man lägger produkten i. Behandla med en hårdvaxolja avsedd för efterbehandling av denna typ av yta. Produkter för detta finns hos välsorterade färg och byggfackhandlare.

Kontroll av mottaget material
Köparen av varan är ansvarig för att rätt material mottagits samt för att brädor med synliga fel inte monteras.

Hälsa:
Damm som alstras vid sågning av trä kan vara en hälsorisk varför vi rekommenderar användning av dammskydd/ andningsskydd.

Återvinning:
Produkten består av trä och ej använt material är återvinningsbart. Kontrollera vilka regler som gäller i din kommun.

Translate »