Ändspont

fina skarvar

Ändspont

Fördelen med ändspontad golv är att man kan minska spillet och lättare få fina skarvar.  Detta är fördelaktigt då man ska lägga långa golvpartier. Man kan skarva brädorna var man vill, även mellan reglarna och man är då inte lika längdberoende. Vi kan tillhandahålla ändspontning på alla dimensioner.

Translate »