Branschstandarden Vilma

Branschen har tagit fram en standard för information, denna standard kalls Vilma. Byggmaterialhandlarna äger och förvaltar. Informationsstandarden hanterar artikelinformation, denna standard följer GS1:s internationella standard för artikelinformation. För att förvalta och utveckla standarden har ett branschråd bildats. Det består av representanter från kedjor, leverantörer och samarbetspartners t.ex. Finfo och systemleverantörer. Branschrådet tar emot frågor via deras ärendehantering för Vilma.Finfos roll

Finfo har blivit utsedda av Byggmaterialhandlarna till kvalitetssäkrare av artikelinformationen som skickas mellan säljare och köpare. Finfo Artikel validerar mottagen information mot uppsatta krav i Vilma samt lagrar och distribuerar den i ett standardiserat format till mottagaren. Vidare kontrolleras all artikelinformation för att säkerställa att endast tillåtna värden och enheter används, att förhållandet mellan olika enheter är logiska samt vilka förändringar som gjorts gentemot tidigare distribuerad information.

 

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Läs om vår Integritetspolicy här!

KONTAKTA OSS!

Stigma Hyvleri AB, Älvshult 124, SE-311 63 Älvsered