Profilbilder Ändspont Profilbilder Ändspont

Ändspont

Fördelen med ändspontad panel och golv är att man kan minska spillet och lättare få fina skarvar. Detta är fördelaktigt då man ska lägga långa tak- eller golvpartier.

Man kan skarva brädorna var man vill, även mellan reglarna och man är då inte lika längdberoende.

Vi kan tillhandahålla ändspontning på större delen av våra profiler och dimensioner. Vi har även möjlighet att profiländsponta och på så sätt få mönstereffekt.